Журнал "Издательский дом Радионова"

Музей льда в Сокольниках 2010-2012

Издательский Дома Родионова

http://www.idr.ru/news/muzhskie-zhurnaly-informatsionnye-partnery-muzeya-lda-v-sokolnikakh